Skip Sidebar
MyOKU

MyOKU

Non-profit or charity

About

KOPERASI USAHAWAN MYOKU SELANGOR BERHAD (202059591849) ditubuhkan pada 30 December 2020. Fungi Utama MyOKU adalah untuk memberikan Perkhidmatan dalam pelbagai bidang untuk Orang Ramai

Visi
- Menjadi ...

People with disabilitiesCommunity & familyEducation
Quality educationReduced inequalitiesDecent work and economic growth
Share
MyOKU

About MyOKU

KOPERASI USAHAWAN MYOKU SELANGOR BERHAD (202059591849) ditubuhkan pada 30 December 2020. Fungi Utama MyOKU adalah untuk memberikan Perkhidmatan dalam pelbagai bidang untuk Orang Ramai

Visi
- Menjadi pembekal dan pengedar ayam kampung terbesar di malaysia yang patuh syariah (halalal toyyiban)
- Pemerkasaan eko sistem rantaian bekalan produk keluaran usahawan orang kurang upaya (oku) dan usahawan lain
- Menjadi stokis jualan kepada produk-produk usahawan
- Peluang pekerjaan serta pasaran kepada usahawan
- Memberi latihan kepada usahawan oku, ibu tunggal, asnaf dan b40
- Upsklling dan resklling dalam pembangunan usahawan
- Penempatan kerjaya bagi yang memerlukan

Misi
- Mewujudkan cawangan di seluruh negera dengan penjenamaan myoku
- Mempelbagaikan produk hiliran untuk memudahkan masyarakat mengakses kepada makanan halalal toyyiban
- Mengurangkan import ayam untuk kegunaan dalam negara
- Memperkasa usahawan dalam bidang yang di ceburi dengan pendigitalan perniagaan yang berdaya maju